Phra Nakhon Si Ayutthaya's สภาพอากาศ

อุณหภูมิ ความชื้น ลมตามเวลาจริง

แก้ไขล่าสุด

New Delhi pm2.5 icon


10 อันดับเมืองที่ร้อนที่สุดใน Thailand

10 อันดับเมืองที่เจ๋งที่สุดใน Thailand

สภาพอากาศปัจจุบันใน Phra Nakhon Si Ayutthaya

live rank icon

Phra Nakhon Si Ayutthaya สภาพอากาศของสถานที่

Status Temp Wind Pressure Humidity

Phra Nakhon Si Ayutthaya's พยากรณ์อากาศประจำสัปดาห์
Today
1st day weather condition icon


Friday
2nd day weather condition icon


Saturday
3rd day weather condition icon


Sunday
4th day weather condition icon


Monday
5th day weather condition icon


Tuesday
6th day weather condition icon


Wednesday
7th day weather condition iconPhra Nakhon Si Ayutthaya

ปฏิทินสภาพอากาศ

<0-0.9
Freezing
1.0-10.0
Chilly
11.0-20.9
Cool
21.0-30.9
Pleasant
31.0-40.9
Hot
41.0-50.9(+)
Burning

10 อันดับเมืองที่ร้อนที่สุดใน Thailand

10 อันดับเมืองที่เจ๋งที่สุดใน Thailandค้นหาสภาพอากาศของ Phra Nakhon Si Ayutthaya
เปิด “แอปพยากรณ์อากาศ AQI

สำรวจแอป AQI Weather พร้อมข้อมูลสภาพอากาศและอุณหภูมิทั่วโลกตามเวลาจริงและข้อมูลในอดีต รับทราบข้อมูลได้ทุกที่!

aqi weather mobile app for Phra Nakhon Si Ayutthaya
Phra Nakhon Si Ayutthaya background image
Get In Touch