<0-0.9

หนาว

1.0-10.9

อากาศเย็นสบาย

11.0-20.9

เจ๋ง

21.0-30.9

น่าอยู่

31.0-40.9

ร้อน

41.0-50.9(+)

การเผาไหม้

Cities Temperature Weather
prana air sensible air quality monitor
prana air caaqms ambient air quality monitor
real-time air quality map

การตรวจสอบคุณภาพอากาศ

ทราบข้อมูลเพิ่มเติม

แผนที่คุณภาพอากาศ

ทราบข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องฟอกอากาศ

ทราบข้อมูลเพิ่มเติม
prana air quality sensors

ทราบสภาพอากาศตามเวลาจริง

ตื่นตัวอยู่เสมอเกี่ยวกับข้อมูลสภาพอากาศในแอปของเรา และรับการอัปเดตด้วยอุณหภูมิ ความชื้น ลม ความกดอากาศ เมฆ ปริมาณฝน ฯลฯ

Get In Touch