ดัชนีคุณภาพอากาศโลก (AQI)

Sort by
A

Albania 1 Stations

57 57 33

Algeria 1 Stations

50 50 20

Andorra 1 Stations

55 55 31

Angola 3 Stations

43 43 18

Argentina 3 Stations

68 68 63

Armenia 1 Stations

33 33 36

Australia 109 Stations

16 16 9

Austria 72 Stations

15 15 8

Azerbaijan 1 Stations

42 42 17
B

Bangladesh 2 Stations

185 185 290

Belarus 9 Stations

64 64 34

Belgium 45 Stations

27 27 20

Bosnia And Herzegovina 7 Stations

66 66 41

Botswana 1 Stations

25 25 8

Brazil 57 Stations

44 44 30

Bulgaria 24 Stations

26 26 28

Burkina Faso 1 Stations

177 177 253

Burma 2 Stations

127 127 118
C

Cabo Verde 2 Stations

54 54 24

Cambodia 2 Stations

50 50 20

Cameroon 2 Stations

103 103 59

Canada 119 Stations

37 37 24

Chad 1 Stations

219 219 337

Chile 49 Stations

53 53 42

China 1262 Stations

112 112 87

Colombia 20 Stations

68 68 38

Congo (Kinshasa) 1 Stations

155 155 111

Costa Rica 1 Stations

17 17 7

Cote D’Ivoire 1 Stations

72 72 37

Croatia 13 Stations

32 32 23

Cyprus 8 Stations

40 40 25

Czechia 85 Stations

39 39 31
D

Denmark 4 Stations

20 20 15
E

Ecuador 4 Stations

70 70 36

Egypt 1 Stations

91 91 52

El Salvador 1 Stations

142 142 87

Estonia 9 Stations

27 27 20

Ethiopia 4 Stations

98 98 58
F

Finland 46 Stations

34 34 36

France 192 Stations

37 37 29

French Guiana 3 Stations

29 29 17
G

Gabon 1 Stations

72 72 36

Georgia 6 Stations

29 29 20

Germany 138 Stations

27 27 23

Gibraltar 1 Stations

42 42 21

Greece 17 Stations

47 47 29

Guadeloupe 2 Stations

14 14 8

Guatemala 1 Stations

55 55 37

Guinea 1 Stations

87 87 49
H

Hong Kong 13 Stations

42 42 34

Hungary 1 Stations

13 13 5
I

Iceland 2 Stations

10 10 3

India 1006 Stations

76 76 58

Indonesia 27 Stations

69 69 41

Iran 76 Stations

58 58 49

Iraq 2 Stations

174 174 209

Ireland 53 Stations

32 32 16

Israel 30 Stations

41 41 30

Italy 37 Stations

41 41 30
J

Japan 615 Stations

46 46 25

Jersey 1 Stations

76 76 41

Jordan 14 Stations

25 25 20
K

Kazakhstan 32 Stations

67 67 35

Kenya 1 Stations

29 29 16

Korea, South 466 Stations

119 119 80

Kosovo 13 Stations

37 37 30

Kuwait 10 Stations

124 124 150

Kyrgyzstan 49 Stations

82 82 50
L

Laos 15 Stations

184 184 234

Latvia 9 Stations

49 49 24

Liechtenstein 1 Stations

7 7 8

Lithuania 4 Stations

42 42 22

Luxembourg 2 Stations

26 26 28
M

Macau 4 Stations

48 48 37

Macedonia 18 Stations

62 62 51

Madagascar 3 Stations

71 71 38

Malaysia 2 Stations

37 37 16

Mali 1 Stations

99 99 58

Malta 4 Stations

40 40 38

Martinique 5 Stations

30 30 17

Mexico 77 Stations

76 76 65

Moldova 5 Stations

65 65 34

Monaco 1 Stations

31 31 33

Mongolia 25 Stations

70 70 61

Montenegro 1 Stations

63 63 30
N

Nepal 4 Stations

134 134 83

Netherlands 38 Stations

26 26 19

New Caledonia 2 Stations

2 2 2

New Zealand 19 Stations

14 14 10

Nigeria 8 Stations

82 82 44

North Korea 3 Stations

117 117 115

Norway 27 Stations

28 28 26
P

Pakistan 6 Stations

92 92 77

Peru 7 Stations

50 50 37

Philippines 10 Stations

43 43 23

Poland 66 Stations

39 39 28

Portugal 16 Stations

37 37 31
Q

Qatar 2 Stations

75 75 40
R

Reunion 8 Stations

37 37 22

Romania 165 Stations

68 68 40

Russia 196 Stations

41 41 24
S

Saudi Arabia 2 Stations

86 86 49

Senegal 2 Stations

74 74 38

Serbia 82 Stations

51 51 34

Singapore 3 Stations

50 50 17

Slovakia 39 Stations

50 50 24

Slovenia 10 Stations

43 43 29

South Africa 52 Stations

37 37 22

Spain 188 Stations

47 47 41

Sri Lanka 2 Stations

84 84 46

Sudan 2 Stations

143 143 92

Sweden 10 Stations

19 19 12

Switzerland 15 Stations

30 30 26
T

Taiwan 107 Stations

65 65 40

Tajikistan 7 Stations

88 88 50

Thailand 301 Stations

179 179 197

Trinidad And Tobago 2 Stations

42 42 40

Turkey 189 Stations

59 59 38

Turkmenistan 1 Stations

87 87 49
U

Uganda 52 Stations

108 108 74

Ukraine 145 Stations

57 57 30

United Arab Emirates 12 Stations

50 50 48

United Kingdom 106 Stations

28 28 19

United States 527 Stations

37 37 29

Uzbekistan 2 Stations

104 104 61
V

Vietnam 46 Stations

76 76 59
Z

Zambia 1 Stations

17 17 6