ดัชนีคุณภาพอากาศโลก (AQI)

Sort by
A

Afghanistan 1 Stations

63 63 44

Albania 2 Stations

8 8 4

Algeria 1 Stations

38 38 32

Andorra 4 Stations

21 21 19

Angola 7 Stations

59 59 27

Argentina 25 Stations

42 42 25

Armenia 2 Stations

60 60 33

Australia 217 Stations

20 20 12

Austria 106 Stations

15 15 10

Azerbaijan 2 Stations

58 58 28
B

Bahrain 1 Stations

151 151 93

Bangladesh 2 Stations

84 84 53

Belarus 20 Stations

39 39 22

Belgium 72 Stations

13 13 10

Benin 1 Stations

53 53 29

Bolivia 4 Stations

54 54 24

Bosnia and Herzegovina 26 Stations

43 43 26

Botswana 3 Stations

55 55 26

Brazil 101 Stations

66 66 48

Brunei 5 Stations

46 46 23

Bulgaria 27 Stations

26 26 23

Burkina Faso 2 Stations

54 54 25

Burma 4 Stations

46 46 26
C

Cabo Verde 8 Stations

51 51 26

Cambodia 3 Stations

58 58 32

Cameroon 3 Stations

55 55 27

Canada 219 Stations

19 19 15

Chad 2 Stations

19 19 8

Chile 58 Stations

115 115 116

China 2815 Stations

66 66 43

Colombia 64 Stations

47 47 25

Congo Kinshasa 2 Stations

61 61 28

Costa Rica 2 Stations

50 50 24

Cote DIvoire 1 Stations

46 46 21

Croatia 27 Stations

29 29 22

Curacao 1 Stations

42 42 22

Cyprus 11 Stations

52 52 33

Czechia 142 Stations

32 32 21
D

Denmark 8 Stations

24 24 23
E

Ecuador 12 Stations

47 47 22

Egypt 2 Stations

100 100 58

El Salvador 5 Stations

51 51 29

Estonia 18 Stations

20 20 20

Ethiopia 7 Stations

61 61 33
F

Finland 80 Stations

19 19 16

France 404 Stations

25 25 23

French Guiana 3 Stations

20 20 17
G

Gabon 5 Stations

68 68 33

Gambia 1 Stations

50 50 25

Georgia 9 Stations

58 58 32

Germany 286 Stations

23 23 19

Ghana 6 Stations

55 55 27

Gibraltar 4 Stations

26 26 22

Greece 33 Stations

40 40 21

Grenada 1 Stations

29 29 11

Guadeloupe 4 Stations

36 36 16

Guatemala 1 Stations

30 30 32

Guinea 1 Stations

46 46 22
H

Hungary 52 Stations

32 32 21
I

Iceland 18 Stations

40 40 20

India 1232 Stations

91 91 82

Indonesia 39 Stations

52 52 26

Iran 212 Stations

68 68 44

Iraq 3 Stations

69 69 47

Ireland 88 Stations

21 21 16

Israel 82 Stations

68 68 43

Italy 185 Stations

26 26 26
J

Japan 1189 Stations

42 42 34

Jersey 1 Stations

27 27 29

Jordan 18 Stations

57 57 45
K

Kazakhstan 70 Stations

47 47 26

Kenya 5 Stations

58 58 29

Kosovo 24 Stations

33 33 16

Kuwait 14 Stations

82 82 80

Kyrgyzstan 65 Stations

39 39 28
L

Laos 30 Stations

46 46 25

Latvia 23 Stations

38 38 38

Lebanon 1 Stations

74 74 46

Liberia 3 Stations

42 42 21

Liechtenstein 2 Stations

12 12 12

Lithuania 9 Stations

32 32 27

Luxembourg 3 Stations

22 22 23
M

Macedonia 20 Stations

36 36 16

Madagascar 5 Stations

81 81 45

Malaysia 74 Stations

58 58 32

Mali 1 Stations

55 55 25

Malta 4 Stations

41 41 28

Martinique 6 Stations

45 45 27

Mexico 120 Stations

56 56 34

Moldova 7 Stations

40 40 23

Monaco 2 Stations

23 23 9

Mongolia 37 Stations

52 52 48

Montenegro 4 Stations

29 29 13
N

Namibia 1 Stations

57 57 28

Nepal 24 Stations

91 91 58

Netherlands 80 Stations

20 20 17

New Caledonia 8 Stations

35 35 16

New Zealand 44 Stations

49 49 22

Niger 1 Stations

59 59 27

Nigeria 13 Stations

58 58 27

North Korea 6 Stations

62 62 44

Norway 56 Stations

21 21 15
P

Pakistan 11 Stations

63 63 42

Peru 13 Stations

51 51 30

Philippines 25 Stations

56 56 26

Poland 114 Stations

33 33 20

Portugal 27 Stations

28 28 25

Puerto Rico 8 Stations

38 38 20
Q

Qatar 2 Stations

75 75 51
R

Reunion 12 Stations

29 29 17

Romania 369 Stations

33 33 19

Russia 721 Stations

41 41 23

Rwanda 1 Stations

55 55 27
S

San Marino 4 Stations

24 24 25

Saudi Arabia 69 Stations

70 70 47

Senegal 9 Stations

51 51 24

Serbia 150 Stations

39 39 19

Singapore 3 Stations

35 35 25

Slovakia 60 Stations

38 38 17

Slovenia 28 Stations

26 26 23

South Africa 125 Stations

67 67 43

South Korea 656 Stations

58 58 43

Spain 406 Stations

30 30 24

Sri Lanka 3 Stations

47 47 28

Sudan 2 Stations

57 57 38

Sweden 50 Stations

22 22 16

Switzerland 32 Stations

17 17 18
T

Taiwan 156 Stations

43 43 34

Tajikistan 11 Stations

63 63 39

Thailand 738 Stations

46 46 25

Togo 2 Stations

53 53 28

Trinidad And Tobago 4 Stations

50 50 22

Turkey 300 Stations

58 58 31

Turkmenistan 1 Stations

68 68 45
U

Uganda 116 Stations

59 59 27

Ukraine 465 Stations

39 39 23

United Arab Emirates 17 Stations

96 96 71

United Kingdom 228 Stations

26 26 21

United States 990 Stations

36 36 29

Uzbekistan 2 Stations

52 52 22
V

Venezuela 1 Stations

53 53 29

Vietnam 126 Stations

54 54 30
Z

Zambia 3 Stations

46 46 20