United States's สภาพอากาศ

อุณหภูมิ ความชื้น ลมตามเวลาจริง

แก้ไขล่าสุด:


อันดับเมืองที่ร้อนแรงที่สุดตามเวลาจริง United States

10 อันดับเมืองที่เจ๋งที่สุดใน United States

สภาพอากาศปัจจุบันใน United States

live rank icon

United States - สภาพอากาศของรัฐ

Status Temp Wind Pressure Humidity

United States - สภาพอากาศในเมืองใหญ่

14˚C
Temp
80%
26˚C
Temp
76%
14˚C
Temp
65%
18˚C
Temp
46%
16˚C
Temp
78%
27˚C
Temp
62%


United States's กราฟประวัติศาสตร์ของสภาพอากาศ

Best

Oct 1, 2020

Worst

Oct 1, 2020

0

United States

10 อันดับเมืองที่ร้อนที่สุดใน United States

ค้นหาสภาพอากาศของ
United States เปิด “แอปพยากรณ์อากาศ AQI

สำรวจแอป AQI Weather พร้อมข้อมูลสภาพอากาศและอุณหภูมิทั่วโลกตามเวลาจริงและข้อมูลในอดีต รับทราบข้อมูลได้ทุกที่!

United States weather temperature app
Get In Touch