British Columbia's สภาพอากาศ

อุณหภูมิ ความชื้น ลมตามเวลาจริง

แก้ไขล่าสุด:


สภาพอากาศปัจจุบันใน British Columbia

live rank icon

British Columbia - สภาพอากาศของสถานที่

Status Temp Wind Pressure Humidity

Canada - สภาพอากาศในเมืองใหญ่

19˚C
Temp
84%
24˚C
Temp
52%
9˚C
Temp
88%
10˚C
Temp
47%
22˚C
Temp
60%
10˚C
Temp
86%
24˚C
Temp
60%

British Columbia's กราฟประวัติสภาพอากาศ

live rank icon

Best

Oct 1, 2020

Worst

Oct 1, 2020

0
ค้นหาสภาพอากาศของ
British Columbia เปิด “แอปพยากรณ์อากาศ AQI

สำรวจแอป AQI Weather พร้อมข้อมูลสภาพอากาศและอุณหภูมิทั่วโลกตามเวลาจริงและข้อมูลในอดีต รับทราบข้อมูลได้ทุกที่!

aqi air quality mobile app for British Columbia
Get In Touch