Canada's สภาพอากาศ

อุณหภูมิ ความชื้น ลมตามเวลาจริง

แก้ไขล่าสุด:


อันดับเมืองที่ร้อนแรงที่สุดตามเวลาจริง Canada

10 อันดับเมืองที่เจ๋งที่สุดใน Canada

สภาพอากาศปัจจุบันใน Canada

live rank icon

Canada - สภาพอากาศของรัฐ

Status Temp Wind Pressure Humidity

Canada - สภาพอากาศในเมืองใหญ่

15˚C
Temp
93%
17˚C
Temp
77%
9˚C
Temp
72%
7˚C
Temp
83%
3˚C
Temp
89%
17˚C
Temp
82%
7˚C
Temp
100%
19˚C
Temp
84%


Canada's กราฟประวัติศาสตร์ของสภาพอากาศ

Best

Oct 1, 2020

Worst

Oct 1, 2020

0

Canada

10 อันดับเมืองที่ร้อนที่สุดใน Canada

ค้นหาสภาพอากาศของ
Canada เปิด “แอปพยากรณ์อากาศ AQI

สำรวจแอป AQI Weather พร้อมข้อมูลสภาพอากาศและอุณหภูมิทั่วโลกตามเวลาจริงและข้อมูลในอดีต รับทราบข้อมูลได้ทุกที่!

Canada weather temperature app
Get In Touch