About Us

Chúng tôi là ai?

AQI, thành lập của Purelogic Labs India Pvt Ltd chống lại sự thay đổi mạnh mẽ của khí hậu hiện đã trở thành mối quan tâm toàn cầu. Với đội ngũ chuyên gia đa dạng đến từ các nền văn hóa và hoàn cảnh khác nhau, động cơ của chúng tôi là xóa bỏ ô nhiễm theo những cách nhỏ của riêng mình.

Ô nhiễm không khí là một trong những vấn đề đáng báo động nhất mà chúng ta đã đấu tranh chống lại trong gần một thập kỷ nay. Chúng ta đã đi đến một tình trạng mà chúng ta đang đẩy mình vào một môi trường đầy dịch bệnh và các thế hệ tương lai của chúng ta rơi vào một mớ hỗn độn với những hậu quả không thể tưởng tượng được.

Được hỗ trợ bởi nhiều người trẻ, những người luôn nỗ lực tìm cách giáo dục mọi người bằng các giải pháp có thể làm giảm tác động của thảm họa sắp xảy ra, AQI - Nền tảng Giám sát ô nhiễm theo thời gian thực đầu tiên ở Ấn Độ đang mang lại một làn sóng thay đổi. nhằm mục đích thay đổi thế giới.

Nó bắt đầu như thế nào?

Get In Touch