0-50

Tốt

51-100

Vừa phải

101-200

Kém

201-300

Không lành mạnh

301-400

Nghiêm trọng

401-500(+)

Nguy hiểm

Xếp hạng 100 Thành phố Ô nhiễm Nhất 100 Thành phố Ô nhiễm Nhất AQI PM2.5 µg/m³
prana air sensible air quality monitor
prana air caaqms ambient air quality monitor Giám sát Chất lượng Không khí Xung quanh
real-time air quality map Bản đồ Chất lượng Không khí AQI

Thiết bị giám sát chất lượng không khí

Biết thêm

Bản đồ chất lượng không khí theo thời gian thực

Biết thêm

Giải pháp chất lượng không khí trong lành

Biết thêm
prana air quality sensors

Biết bạn hít thở gì với Ứng dụng Chất lượng Không khí AQI thời gian thực

Luôn cảnh giác về ô nhiễm không khí xung quanh bạn thời gian thực và dữ liệu dự báo. Lên lịch bất kỳ các hoạt động ngoài trời trước khi ngày mới bắt đầu.

Get In Touch