0-50

Tốt

51-100

Vừa phải

101-200

Kém

201-300

Không lành mạnh

301-400

Nghiêm trọng

401-500(+)

Nguy hiểm

Xếp hạng Thành phố 2022 Avg jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Thiết bị giám sát chất lượng không khí

Biết thêm

Bản đồ chất lượng không khí theo thời gian thực

Biết thêm
prana air fresh air machine

Giải pháp chất lượng không khí trong lành

Biết thêm
prana air quality sensors

Biết bạn hít thở gì với Ứng dụng Chất lượng Không khí AQI thời gian thực

Luôn cảnh giác về ô nhiễm không khí xung quanh bạn thời gian thực và dữ liệu dự báo. Lên lịch bất kỳ các hoạt động ngoài trời trước khi ngày mới bắt đầu.

icon
winter air pollution ranking 2024
Get In Touch