aqi map
Temp (<0-0.9) (1.0-10.9) (11.0-20.9) (21.0-30.9) (31.0-40.9) (41.0-50.9+)

Điều kiện thời tiết theo thời gian thực (Nhiệt độ)

cập nhật :

Có cảm giác

Cloud

Thông số thời tiết chính trong

Dự báo thời tiết cho

delhi
356

AQI-IN

Primary
New Delhi
delhi
356

AQI-IN

Primary
New Delhi
delhi
356

AQI-IN

Primary

Dữ liệu thời tiết lịch sử của vs City

  • Freezing
  • Chilly
  • Cool
  • Pleasant
  • Hot
  • Burning

Các thành phố lớn của

Điều kiện thời tiết theo thời gian thực của các thành phố lớn

19th Sep’22 ; 5:54pm

Chỉ số điều kiện thời tiết

Thông số thời tiết là các yếu tố có thể đo lường khác nhau để xác định trạng thái của khí quyển tại một thời điểm và địa điểm cụ thể. Một số thông số thời tiết quan trọng nhất bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, tốc độ và hướng gió, và sự kết tủa.

aqi air quality mobile app

Ứng dụng chất lượng không khí AQI

Ứng dụng di động AQI miễn phí cho thiết bị iOS, Android và TV thông minh của bạn

time air
API chất lượng không khí thời gian thực cho dữ liệu toàn cầu chính xác
outdoor
Bản đồ ô nhiễm không khí thế giới và bản đồ thời tiết
outdoor
Bảng điều khiển giám sát chất lượng không khí chuyên sâu

Biết bạn thở gì

Prana Air và AQI là nhà cung cấp giải pháp toàn diện cho các vấn đề về chất lượng không khí trong nhà và ngoài trời. Bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc của chúng ta khỏi ô nhiễm không khí.

Air quality monitors

Know More

Air quality sensors

Know More

AQI API service

Know More
Get In Touch